feature-image

Historia Fundacji


Po transformacji z 1989 r. likwidator Centralnego Związku Spółdzielni Inwalidów, mecenas Tadeusz Stawski, powołał do działania Fundację Ochrony Zdrowia Inwalidów.
    
Rozpoczęcie działalności FOZI datowane jest na 12 lipca 1991 roku, kiedy to dokonano jej formalnej rejestracji sądowej.

Przez lata swojej działalności, Fundacja Ochrony Zdrowia Inwalidów była i jest organizatorem corocznych turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem byłych i obecnych niepełnosprawnych pracowników spółdzielni inwalidów.

Fundacja, kultywując tradycje wychowania fizycznego i sportu osób niepełnosprawnych, wspierała i brała udział w działaniach Polskiego Zawiązku Sportowego Niepełnosprawnych „Start”.

Fundacja Ochrony Zdrowia Inwalidów jest członkiem założycielem Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego powołanego 10 października 1998 r. w Łodzi.

Fundacja przyznawała stypendia dla podopiecznych Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Św. Stanisława Kostki w Katowicach.

Od początku swej działalności Fundacja Ochrony Zdrowia Inwalidów współpracowała z Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem, m.in. w zakresie przyznawania ośrodkom rehabilitacyjnym certyfikatu „Ośrodek Przyjazny Osobom Niepełnosprawnym”.