Założenia Fundacji oraz cel statutowy


siedziba fozi


Założenia FundacjiFundacja jest efektywnie zaangażowana w działania prospołeczne na rzecz rehabilitacji, aktywizacji i edukacji osób niepełnosprawnych.Cel statutowy FundacjiCelem Fundacji jest działalność na rzecz ochrony zdrowia, profilaktyki leczniczej oraz rehabilitacji i edukacji osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników spółdzielni inwalidów i ich rodzin oraz emerytów i rencistów, których ostatnim miejscem pracy była jednostka organizacyjna spółdzielczości inwalidów.


Fundacja realizuje swój cel poprzez:

  1. Inicjowanie i prowadzenie działalności w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, wypoczynku, rekreacji i sportu oraz innych form rehabilitacji inwalidów, a także edukacji osób niepełnosprawnych,
  2. Wspieranie działalności socjalnej i rehabilitacyjnej prowadzonej przez spółdzielnie inwalidów,
  3. Prowadzenie innych działań na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym,
  4. Prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji celów Fundacji,
  5. Uzyskiwanie środków finansowych w walucie polskiej i w walutach obcych na wykonanie celów Fundacji,
  6. Modernizowanie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.