Tworzymy fundamenty lepszego zdrowia dla osób niepełnosprawnych


Kontakt z nami
logo

Historia

Fundacja Ochrony Zdrowia Inwalidów została utworzona w 1991 roku.

Cele

Głównym celem Fundacji jest działalność na rzecz profilaktyki leczniczej oraz rehabilitacji i edukacji osób niepełnosprawnych.

Ośrodki

Fundacja realizuje swoje cele poprzez sieć ośrodków sanatoryjno-rehabilitacyjnych.

Konto Fundacji Ochrony Zdrowia Inwalidów

logo bgk

Bank Gospodarstwa Krajowego

Numer konta bankowego 35 1130 1017 0200 0000 0005 5455